Kommune vil droppe Telenor – TDC kommer tilbage i varmen

7

Der er knas i forholdet mellem Telenor og Ringkøbing-Skjern kommune. Trods kæmpeudgift kommer TDC måske tilbage som leverandør.

SAGEN KORT:
I 2014 fyrede seks midt- og vestjyske kommuner TDC på grund af dårlig mobildækning. Kommunerne lavede efterfølgende en aftale med Telenor om opsætning af nye master og opgradering af 3G- og 4G teknologier i kommunerne. Telenor forpligtede sig til en udendørs tale- og datadækning på 98,5 procent af matriklerne i kommunerne. De ansatte i Ringkøbing-Skjern kommune oplever nu problemer med dækningen ved brug af centrale systemer, og kommunen vil skifte tilbage til TDC. Det vil årligt koste skatteborgerne 270.000 om året plus en engangsudgift på 40.480 kroner. Denne artikel er udgivet den 25. april 2017. Nyeste udvikling (27. april 2017) er, at kommunen tager en dialog med Telenor, og desuden er det kommet frem, at telefonerne er anvendes er forældede.

Netværkssamarbejdet der gik galt

Mobilmast, telemast
Ringkøbing-Skjern vil skifte tilbage til TDC fordi dækningen fra Telenor ikke er god nok. (Foto: MereMobil.dk)

Vi har flere gange på MereMobil.dk omtalt det prisvindende udbud, som har givet vestjyderne i Lemvig, Holstebro, Struer, Skive, Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner markant bedre mobildækning, samt en klækkelig besparelse på kommunernes telebudget. I udbuddet fik Telenor opgaven med at levere telefoni til de vestjyske kommuner.

Indtil nu har udbuddet stået som et perle-eksempel på hvor meget kommuner og teleselskaber kan samarbejde, men nu er der kommet grus i maskineriet.

Efter Ringkøbing-Skjern kommune har skiftet til Telenor har der været mange problemer for hjemmeplejen. Problemerne er så alvorlige, at Social- og sundhedsudvalget nu vil betale for at vende tilbage til TDCs mobilnetværk. Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

– “Vi kan ikke være tjent med det, som Telenor har leveret, og jeg kan ikke sige, hvor det er gået galt henne”, siger Karsten Sørensen, formand for social- og sundhedsudvalget til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Heldigvis kan man finde svaret i et notat (PDF-fil), som kommunes forvaltning har udarbejdet til politikerne.

Landets bedste mobiludbud findes i Vestjylland

I Sundhed og Omsorg, der blandt andet rummer hjemmeplejen, benyttes omkring 600 bærbare computere og smartphones. De forskellige enheder benyttes til dokumentation i et journalsystem, tilgang til sundhedsfaglige data såsom borgernes medicinoplysninger (FMK), kørelister, nødkald, Bekey (Bluetooth nøgleadministrationssystem), GPS til demente, Carlog (kørselsindberetningssystem) og til dokumentation i PlejeNet, der er telemedicin på sårområdet.

Det er disse opgaver, der er problemer med, da disse områder alle benytter sig af Telenors mobilnetværk.

Disse problemer giver Telenors dækning

Ifølge kommunens notat er problemerne med Telenors dækning omfattende. Kommunen beskriver selv problemerne således:

  • Manglende eller dårlig mobildækning, udendørs såvel som indendørs, i store dele af kommunen. Dette set i forhold til, hvordan personalet oplevede mobildækningen før skift til Telenor. Kontrakten med Telenor omfatter alene dækning frem til dørtrin hos den enkelte borger. Problemer med de installerede programmer på mobiltelefonerne, som enten ikke fungerer eller kun fungerer periodevis.
  • Problemer med manglende dækning i forbindelse med installation af nødkaldsmoduler hos borgerne. Denne problematik har ikke tidligere været til stede.
  • En del af hjemmehjælpsgrupperne, som siden 2007 har anvendt elektroniske kørelister på mobilerne, har været nødt til at gå tilbage til at printe papirskørelister, for at borgerens navn, adresse, opgave hos borgeren m.m. er tilgængelig. Papirskørelister er en dyr, tidskrævende, usikker, ikke miljøvenlig og ikke opdateret metode til nødvendige arbejdsdata.
  • I løbet af en arbejdsdag og fra dag til dag sker der mange ændringer hos den enkelte borger, da målgruppen af borgere generelt er dårligere end tidligere. Det betyder, at personalet har et stort behov for hurtigt at kunne opdatere sig i forhold til fx borgerens sundhedstilstand, medicin og aktuelle aftaler på sygehuse. Når der er problemer med de mobile enheder, har personalet ikke adgang til de opdaterede sundhedsoplysninger. Personalet bruger derfor uhensigtsmæssigt tid på at kontakte diverse instanser for at indhente nødvendige data, som ellers ville være tilgængelige på de mobile enheder.
  • Tiden til dokumentation øges, når den enkelte medarbejder ikke kan dokumentere direkte på den mobile enhed. I stedet skal de bruge tid på at køre ind på kontoret for at dokumentere på en stationær computer. Risikoen for mangelfuld dokumentation opstår, når data fra borgerbesøg skal huskes eller noteres på små ”gule sedler”.
  • Når medarbejderen ikke via de mobile enheder har adgang til opdateret medicinliste kan der i værste tilfælde ske medicinfejl.
  • Der opleves problemer med at få forbindelse til nødkaldet via mobilen, og det tager ofte lang tid at ”melde sig ind og ud af de aktuelle alarmgrupper”. Personalet er derfor begyndt at melde sig ind i alarmgruppen før de møder på arbejde. Det kan tage op til en halv time at melde sig ud af alarmgruppen ved arbejdstidsophør. Når det ikke lykkedes, må en kollega efterfølgende huske at melde vedkommende ud inden næste vagtskifte. Konsekvensen er et stort tidsforbrug. Det opleves også, at nødkald fra en borger ikke når igennem eller er lang tid undervejs, hvilket er forfærdeligt, hvis en borger er faldet eller på anden måde har brug for hjælp nu og her.

Altså ganske alvorlige konsekvenser, som man som kommune selvfølgelig ikke kan overhøre. Derudover indeholder notatet et kort over områder, hvor hjemmeplejen har indrapporteret problemer med mobildækningen. Kommunen har i følge notatet afholdt 17 møder, som blandt andet har medført justeringer og ændringer i Telenors mobilnetværk, men disse ændringer har ikke givet betydelige forbedringer.

Hvad er op og ned?

Men skyldes problemerne nu også dårlig mobildækning? Det fremgår i notatet at både Herning og Skive kommuner har oplevet problemer ligesom Ringkøbing-Skjern kommune.

Løsningen i Herning og Skive kommuner har været at skifte til en anden telefonmodel, mens Holstebro og Lemvig kommuner, der begge benytter en anden telefonmodel, ikke har oplevet problemer.

I notatet fremgår det ligeledes at “Der bør fremover være fokus på, at kommunens it-systemer og mobile enheder er tidssvarende i forhold til gældende teknologi både af hensyn til dækning og sikkerhed.”

Bliver Skjern et mobilhul?

Mobilen kan være problemet

Problemerne skyldes således ikke nødvendigvis selve mobildækningen, men derimod måske kommunens valg af telefon. Noget tyder altså på, at de telefoner, der benyttes i Ringkøbing Skjern, ikke er tidssvarende. Men det bliver bedre!

Ifølge notatet har Ringkøbing-Skjern kommune nemlig bevidst fravalgt at gå i samarbejde med Telenor omkring forbedringer af mobildækningen.

I notatet fremgår det: “Med denne beslutning skrinlægger man desuden arbejdet med at forbedre dækningen udover det som Telenor gør i dag, og man har indgået aftale om i kontrakten med Telenor”. Andre kommuner, der er en del af telefoniudbuddet, har ellers aktivt forbedret mobildækningen i dialog med Telenor, hvilket vi tidligere har skrevet om på MereMobil.dk.

Notatet indeholder som sagt også et kort over områder, hvor hjemmeplejen har indrapporteret problemer med mobildækningen. Her springer det i øjnene, at mange at de områder, hvor der indrapporteres problemer, er områder med fuld indendørsdækning.

Der er selvfølgelig også indrapporteret områder, hvor kommunen, før indgåelse af aftalen med Telenor, vidste at mobildækningen er dårlig. Det er områder som Torsted, Hover og Muldbjerg, hvor ingen teleselskaber dækkede ordenligt, da kommunen indgik aftalen med Telenor i 2014. Det skal nævnes, at disse områder i dag dækkes af TDC, da områderne skal have dækning, eftersom de er en del af dækningskravet til TDCs 800 MHz licens.

Men der er ikke udelukkende tale om problemer langt ude på landet, men derimod er der ifølge kortet massive problemer i områder, der ligger klods op og ned af Telenors (TT-netværkets) mobilmaster. Dette er igen et fingerpeg på, at problemerne nok ikke skyldes problemer med selve mobildækningen.

Det koster kommunen på pengepungen

Notatet viser desuden, at et skifte fra Telenor til TDC allerede været diskuteret på et internt møde i Sundhed og Omsorg. På dette møde blev det besluttet at sætte gang i et skifte til TDC. Et skifte vil ifølge notatet betyde, at mindst 400 mobiler i hjemmeplejen og 60 bærbare computere til visitatorer, sygeplejersker samt nogle administrative medarbejdere skal skifte abonnement til TDC. Det vil medføre en årlig omkostning på 270.000 kroner plus en engangsudgift på 40.480 kroner.

Social- og sundhedsudvalget vil på et møde den 26. april drøfte problemerne, og ifølge Dagbladet Ringkøbing-Skjern forventer Karsten Sørensen, formand for social- og sundhedsudvalget, at udvalget er klar til at skifte til TDC, selvom det vil koste kommunen rigtig mange penge. Dagsordnen kan læses her.

Tilføjet 26/4-2017: Vi har på MereMobil.dk forespurgt kommunen, hvilke telefonmodeller, der benyttes af kommunens ansatte. Kommunen oplyser at de benytter en Samsung XCover 2, som er en 2G/3G telefon. Dermed kan telefonen ikke udnytte Telenors 4G mobilnetværk, hvilket betyder, at mobildækningen vil være ringere.

OPDATERING: Kommunen dropper ikke Telenor, endnu

Mere til historien

Vi er på MereMobil.dk super glade for at vores artikler er af en sådan kvalitet, at de blive brugt som bilag til en kommunes notat – vi ser dog helst, at vi også bliver nævnt som tydelig som kilde under “bilag”, når nu kommunen låner vores arbejde uden at spørge om lov.

Subscribe - få opdateringer på tråden
Notify of
guest
7 Kommentarer
Ældste
Nyeste Flest stemmer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer