Teleselskaberne er politianmeldt for 5G

Formidlingskoordinator i EHS-foreningen har politianmeldt TDC, Telenor, Telia og 3 for opgraderingen af deres mobilnetværk til 5G NR. Vi stiller kritiske spørgsmål her.

Telemast, mobilmast
Elektro Hyper Sensitivitet (EHS) – EHS Foreningen er en forening for elektrosensitive i Danmark. Et medlem af foreningen har anmeldt TDC, Telenor, Telia og 3 fordi de nu opgraderer til 5G (Foto: Gerd Altmann)

TDC lancerede den 7. september 2020 officielt teleselskabets helt nye 5G NR mobilnetværk baseret på nyt udstyr fra teleleverandøren Ericsson. Samme dag blev TDC politianmeldt af Pernille Schriver, biolog, miljøvejleder og formidlingskoordinator i EHS-Foreningen. Baggrunden for politianmeldelsen er det omtalte 5G NR-mobilnetværk.

Tilføjet 10. september 2020 kl. 19.33: Pernille Schriver har bedt os understrege, at hun ikke anmelder som formidlingskoordinator i EHS-Foreningen men som selvstændig privat borger.

I et indlæg delt på Facebook gruppen Vi Siger Nej til 5G i Danmark <3 begrunder Pernille Schriver politianmeldelsen med stigende stålingsintensivet. Ifølge Pernille Schriver estimerer branchen, at strålingsintensiteten stiger med 15-20 procent. Du kan se teksten herunder.

Jeg har politianmeldte TDC, Telia, Telenor og 3 til Fyns Politi d. 7. sep. for deres planer om at opgradere det nuværende telenet til “5G”, hvor strålingsintensiteten, som branchen selv estimerer, vil stige med 15-20%. Jeg er en del af en voksende gruppe borgere i Danmark, som bliver strålings-syge af at færdes i det offentlige rum. Mit hjem er mit helle, men jeg har et arbejde, jeg skal/vil passe, jeg skal også handle ind, jeg vil også meget gerne kunne deltage i sports- og kulturelle aktiviteter og holde kontakt til familie og venner. Derfor bliver jeg også nødt til at forlade mit strålings-frie hjem og færdes i det offentlige rum. Jeg vurderer, at det offentlige rum nu og fremadrettet vil være så strålings-forurenet fra EMF, at jeg vil blive endnu mere strålings-syg ved at passe mit arbejde og være almindelig kulturel- og familiær-aktiv. På sigt kan det ende med, at jeg IKKE kan passe mit arbejde, IKKE kan tage ud for at handle og IKKE kan besøge familie….Citat fra justitsministeriet.dk: “Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden – at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning”.Jeg selv og mange andre har igennem mange år informeret sundhedsmyndigheder og ansvarlige om EMF´s helbredseffekter…..men ingen lytter, ingen agerer, ingen tager ansvar. Telebranchen er også blevet informere gentagende gange.Sundhedsloven §1 siger følgende: “Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.” Min sundhed er under angreb af EMF-miljøforurening og har været det i alt for mange år fra mange forskellige strålingskilder. Sundhedsmyndighederne tager ikke ansvar. Sundhedslovens §1 bliver ikke overholdt. Ergo må politiet sørge for, at Sundhedsloven §1 overholdes, da det er deres ansvar at føre kontrol med at love overholdes. Derfor har jeg politianmeldt TDC, Telenor, Telia og 3 til Fyns Politi.

På MereMobil.dk taler vi ikke ret meget om eventuelle strålingsfarer, men nu får en kritisk røst mulighed for at komme til orde.

Skyder i alle retninger

Der bliver skudt med spredehagl i Pernille Schrivers indlæg. Både telebranchen og sundhedsmyndighederne er under kraftig beskydning.

Vi har derfor på MereMobil.dk sendt en række relevante spørgsmål til Pernille Schriver, for at kast lidt mere lys over baggrunden for politianmeldelsen, og baggrunden for de alvorlige beskyldninger. Der er nemlig en hel række logiske spørgsmål, som straks presser sig på, når man læser den bredside, som Pernille Schriver sender afsted mod både teleselskaber og sundhedsmyndigheder.

Vi har derfor per e-mail spurgt Pernille Schriver om hun vil uddybe baggrunden for Facebook-indlægget.

Da emnet mobilstråling er et kontroversielt emne, har vi valgt at gengive både spørgsmål og svar uredigeret, så der ikke er hakket en hæl eller skåret en tå i hverken spørgsmål eller svar. Dog tillader vi os den redaktionelle frihed at kommentere på svarene, da vi gerne vil give læserne vores indspark. Desuden skal vi ikke være ‘mikrofonholder’ for Pernille Schriver og EHS-foreningen.

Q&A med Pernille Schriver om 5G-stråling

Spørgsmål: Du skriver, at branchen estimerer, at strålingsintensiteten stiger med 15-20 procent. Hvor har du helt konkret disse tal fra, og har du en kilde, som vi kan henvise til?

Svar: Se vedhæftede fil – der står mellem 10-20% blot frem til 2025

Den vedhæftede fil er et dokument sendt fra teleselskabernes brancheorganisation, Teleindustrien.

I dokumentet fremgår det at “Teleoperatørerne forventer, at der samlet frem mod 2025 vil ske en begrænset stigning i effekttætheden. Teleoperatørerne estimerer, at den samlede elektromagnetiske effekttæthed fra teleoperatørernes telekommunikationsudstyr i 2025 vil være en faktor 1,1 til 1,2 set i forhold til i dag. Det vil sige, at den samlede gennemsnitlige effekttæthed i 2025 estimeres at stige 10-20% i forhold til 2019”.

Desuden står der, at den samlede gennemsnitlige effekttæthed i 2025 estimeres til at stige 10-20 procent i forhold til 2019. Det er altså ikke 15-20 procent, som fremgår i Pernille Schrivers Facebook indlæg. Man kan selvfølgelig argumentere for om det gør nogen synderlig forskel? På den anden side, skal fakta vel være på sin plads, når man skriver om andres vurderinger. Vi stiller blot spørgsmålet, og så må folk selv vurdere sagen.

Dertil skal det dog nævnes, at den øgede effekttæthed ikke udelukkende kan tilskrives 5G NR. Der bliver løbende opsat flere mobilmaster, og der bliver taget nye frekvensbånd som 700, 2.300 og 3.500 MHz i brug. Det betyder øget effekttæthed. Samtidig øges dataforbruget via mobilselskabernes netværk med gennemsnitligt 40 procent om året.

Det betyder, at selvom teleselskaberne transporterer markant mere data frem til 2025, så forventer telebranchen en mindre gennemsnitlig stigning i effekttæthed. Fordi der er tale om et gennemsnit, så kan man ikke bare vurdere, at effekttætheden stiger i f.eks. byområder. 5G NR indeholder ny teknologi som beamforming, som vil kunne give mindre effekttæthed, fordi mobilsenderne målretter signalerne på mellem frekvensbånd imod den enkelte mobilbruger.

Så i den kontekst er en stigning på 10-20 procent så meget eller lidt? Vi stiller blot spørgsmålet, og så må folk selv vurdere.


Spørgsmål: Kan du forklare på hvilken måde 5G NR på 700 MHz frekvensbåndet gør mere skade end f.eks. 4G på samme frekvensbånd? Hvori ligger forskellen mellem 4G og 5G?

Svar: Nej det kan jeg ikke. Jeg er uddannet biolog og ved en masse om biologi og jeg kan henvise til forskning, som påpeger, at de strålingsniveauer og frekvensområder, samt frekvensmoduleringer, vi allerede anvender, er biologisk skadelige og fører allerede til DNA skader/forandringer. Når strålingsintensiteten stiger med op til 20%, kan man da kun frygte, at skaderne intensiveres. Se venligst i bilag 1 i “5G Responsum” hvor der henvises til 43 studier, om DNA skader forårsaget af EMF-miljøforureningen.Hverken 1G, 2G, 3G, 4G eller 5G er blevet sundheds- eller miljøgodkendt. Hver ny generation af mobilnet forudsætter, at den foregående generation er blevet godkendt, hvilket IKKE er sket. Ligeledes regulerer myndighederne ikke i forhold til biologisk relevante parametre, som påvist i forskning, hvor modulering, pulsering og pakkeformater har forskellig biologisk effekt. 5G er konfigurerbart således at pakke formaterne kan ændre sig og netop dette har ingen myndigheder undersøgt de biologiske relevante effekter af. Myndighederne sælger teknologineutrale licenser, som udelukkende har fokus på strålingsniveauet.

Ud fra Pernille Schrivers svar kan man altså konkludere, at det ikke er selve 5G NR teknologien i sig selv, som er baggrunden for politianmeldelsen, men derimod den øgede strålingsintensitet. Som dokumentation for den øgede strålingsintensitet henviser Pernille Schrivers til dokumentet fra teleselskabernes brancheorganisation, Teleindustrien.

Men hvad kan vi bruge formuleringer som “kan man da kun frygte”?

Vi har vel brug for håndgribelige videnskabelige beviser, som forskere med en lægefaglig baggrund kan verificere? Problemet er, at det ikke ser ud til at Pernille Schriver har særlig meget tilovers for de danske Sundhedsmyndigheder, som åbenbart ikke regulerer i forhold til “biologisk relevante parametre”, som hun formulerer det. Så hvis vi ikke kan have tillid til sundhedsmyndighederne, hvordan skal vi kunne få en seriøs vurderingen at alle de mange studier, som Pernille Schriver henviser til? Vi stiller blot spørgsmålet, og så må folk selv vurdere.


Spørgsmål: Du skriver, at du bliver strålings-syg af at færdes i det offentlige rum, men du tilhører samtidig en meget lille gruppe danskere. Mener du, at vi som samfund skal tage mere hensyn til de ganske få end udrulle ny teknologi?

Svar: Vi er ikke længere en lille gruppe. I EHS-Foreningen har vi nu 700 medlemmer og medlemstallet stiger uge for uge. Denne medlemsskare er den gruppe, som er bevidste om, at deres helbredsskader er forårsaget af EMF-miljøforureningen. Parallelt hermed findes en langt højere og stigende gruppe skjulte og ikke-diagnosticeret antal danskere. Når der offentligt ikke tales om, at stråling kan give hovedpine, hudeksem, næseblod, hukommelsesproblemer, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, sukkersyge, neurologiske effekter, synsforstyrrelser, hjerteflimmer og øget kræft på den lange bane mm., ja så fokuseres på andre årsager hertil end EMF-stråling. Jeg påstår ikke, at EMF-stråling er den eneste årsag, men den kan og er i den grad medvirkende til forværring af etablerede helbredsskader sammen med andre miljøpåvirkninger, som kan føre til en sand cocktaileffekt.
EMF-miljøforureningen er i 93 studier dokumenteret medvirkende til oxidativt cellestress, som ofte er den bagvedliggende årsag til en bred vifte af folkesygdomme; sukkersyge, øjensygdomme som grå stær, kronisk ledegigt, hjerte-karsygdom som åreforkalkning og blodpropper, forskellige kræftformer og Alzheimers og Parkinsons sygdom mm. Samfundet og derved os alle betaler prisen i sidste ende via øgede udgifter til sygedage, medicin, belastning af sundhedsvæsenet, nedsat livskvalitet og forringet helbred…….Er det værd at betale den pris for teknologisk udvikling med et så massive helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser? Især vore børn er udsat. EHS-Foreningen har estimeret yderst konservativt, at samfunds udgifterne til strålings-syge danskere vil løbe op i 1 mia over de næste 10 år… Se link til rapport fra EHS-Foreningen “Elektromagnetisk hypersensitivitet i Danmark
.

Nu ved vi ikke, hvor mange af de 700 medlemmer af EHS foreningen, der er syge af EMF-miljøforureninge, som Pernille Schriver kalder det, men hvis vi går ud fra at alle 700 medlemmer er syge, så taler vi stadigvæk om et meget lille antal danskere. Til sammenligning er der f.eks. 16.500 personer med diagnosen Multipel Sclerose i Danmark, og det er altså alle personer, som har en lægefaglig diagnose.

Samtidig er det vel ikke medlemmerne selv, der skal vurdere om deres helbredsskade er af EMF-miljøforureningen. Det er vel en læge, der skal lave den vurdering? Vi stiller blot spørgsmålet, og så må folk selv vurdere sagen.

På den anden side… Hvis man ser alle de symptomer Pernille Schriver lister op, så kan store store dele af befolkningen være ramt af EMF-miljøforurening. Men det vil så samtidig betyde, at store dele af befolkningen er fejldiagnosticeret af deres læge, og det stiller sådan set spørgsmålstegn ved alle sundhedsfaglige kapaciteter i Danmark.

På MereMobil.dk har vi desværre ingen med lægefaglig uddannelse i bagagen, men er det rationelt at tro, at store dele af befolkningen er blevet fejldiagnosticeret og fejlbehandlet i årevis? Vi stiller blot spørgsmålet, og så må folk selv vurdere.


Spørgsmål: Vil du oplyse os om, hvilken diagnose din læge har givet din sygdom, så vi kan henvise til den medicinske betegnelse for din lidelse?

Svar: Ja, se vedhæftede fil. “Uddrag af Lægeerklæring skrevet af Speciallæge i Almen Medicin” og jeg har aftalt med den pågældende læge, at hvis du ønsker yderligere dokumentation, er du velkommen til at få kontaktoplysninger.

Vi har på MereMobil.dk spurgt til navnet på den pågældende læge, der har udfærdiget erklæringen til Pernille Schriver, da det ikke fremgår af dokumentet. Til den forespørgsel skriver Pernille Schriver til os: “Navn på speciallæge har jeg aftalt med lægen, at det må være mellem den interesserede og lægen selv. Derfor kan der tages kontakt til lægen via mig, for ikke at der opstår uhensigtsmæssig håndtering heraf.”

Det betyder altså også at vi ikke kan få verificeret kilden, og vi bliver vel nødt til at stole på, at Pernille Schrivers lægeerklæring er ægte og uforfalsket? Vi stiller blot spørgsmålet, og så må folk selv vurdere.

I Pernille Schrivers lægeerklæring fra en ukendt Speciallæge i Almen Medicin står der i konklusionen:

-“Jeg mener, at Pernille frembyder diffuse neurologiske symptomer med kliniske tegn på det symptomkompleks (syndrom), der i den internationale faglitteratur kaldes en MULTISYSTEM LIDELSE af kronisk type (CMI). EHS syndromet tilhører denne gruppe lidelser, hvis nærmere natur, udredningsstrategier, samt behandlingsmuligheder blev beskrevet i 2016 af 14 miljøforskningscentre i Europa (EUROPAEM = Det europæiske Miljøakademi ). Som diagnosen antyder opstår symptomerne fra flere organsystemer: Hjernevæv, hud , perifere nerver og det autonome nervesystem til mavetarmkanal, hjerte samt endokrine kropskirtler og hud. Tilstanden udløses og vedligeholdes som anført ved eksponering for trådløse netværk i et bredt intensitetsspektrum.
Symptomerne forsvinder gradvist under ophold udenfor mikrobestrålingsmiljø.


Spørgsmål: Du skriver “Sundhedsmyndighederne tager ikke ansvar”, men alligevel har du ikke politianmeldt Sundhedsmyndighederne. Hvorfor politianmelder du teleselskaberne, men ikke Sundhedsmyndighederne på trods af, at du mener at Sundhedslovens §1 bliver ikke overholdt.

Svar: Det er da et rigtigt godt spørgsmål. Måske skulle jeg også politianmelde Sundhedsmyndighederne. Det vil jeg da lige overveje. Men min umiddelbare bevæggrund er, at Sundhedsmyndighederne ER blevet informeret med gentagne henvendelser på mail, med aflevering af underskrifter i forbindelse med underskriftindsamling, dialogmøde med EHS-Foreningen, tre Sundhedsministre (Sophie Løhde, Ellen Trane Nørby og Magnus Heunicke) har jeg og EHS-Foreningen skrevet til og  i mere end 11 år har EHS-Foreningen informeret folketingets politikere. Du kan søge på Folketingets hjemmeside og finde dokumentation for bl.a. EHS-Foreningens og mine personlige samt andres henvendelser til Folketingspolitikere, ministre mm. vedr. EMF og helbredsskader. Sundhedslovens § 1 overholdes ikke i forbindelse med det sundhedsskadelige strålingsniveau vi allerede færdes i i det offentlige rum. Med den kommende stigning i EMF-miljøforureningen i forbindelse med 5G udrulningen, samt at det er videnskabeligt bevist, at EMF, i de niveauer vi oplever allerede nu, er biologisk skadeligt, overtrædes sundhedsloven §1 yderligere. Politiet er sat i verden for at love skal overholdes. Ergo har jeg anmeldt de selskaber, som er de primære forureningskilder.

Efter den indledende korrespondance har vi bedt Pernille Schrivers uddybe hendes svar lidt mere.


Spørgsmål: Det er altså ikke 5G NR teknologien i sig selv, som er baggrunden for politianmeldelsen, men derimod den øgede strålingsintensitet. Udgangspunktet er, at teleselskaberne overholder lovgivningen omkring stråling fra deres udstyr, men alligevel har du politianmeldt dem. Hvorfor politianmelde teleselskaber, som overholder lovgivningen? Hvis man er utilfreds med lovgivningen, så er det vel myndighederne og politikerne man skal have til at ændre loven?

Svar: Det er i den grad både 5G teknologien med deraf følger intensitet stigning, modulering, pulsering mm. som muligvis øger bioreaktiviteten og på kort og lang sigt skader DNA, cellefunktioner og levende organismer. Jeg er bevidst om, at teleselskaberne overholder lovgivningen, men gentagende henvendelse til myndigheder og politikere igennem alt for mange år har ikke ført til, at hverken lovgivning eller telebranchen har ændret hverken strategi eller grænseværdier. Når Sundhedslovens § 1 overtrædes ved at EMF-miljøforureningen både stiger, men også ændre karakter til muligvis at være endnu mere bioreaktiv, så må de som øger miljøforureningen vel anmeldes til politiet? Jeg er ikke jurist, men en almindelig borger, som bliver strålings-syg af teleselskabernes EMF-stråling og når det nu er teleselskabernes antenner, som udsender og modtager EMF-forureningen, som jeg bliver syg af, så er det der anmeldelsen går på i første omgang. Man kan, som jeg skrev i sidste mail, tillige overveje, at politianmelde Sundhedsmyndighederne. Det overvejer jeg fortsat. Jeg vil tillige henvise til juridisk udredning af advokat Christian F. Jensen, som påpeger at 5G udrulningen strider imod Europæiske Menneskerettighedskonvention, FN´s Børnekonvention, Bonn- og Bernkonventionerne.

Pernille Schriver anderkeder altså, at teleselskaberne overholder loven, men alligevel har hun politianmeldt dem, for den påståede skade skyldes teleselskaberne. Kan man virkelig anmelde en virksomhed for at gøre noget, der ikke er ulovligt og som følger de danske myndigheders regler? Vi stiller blot spørgsmålet, og så må folk selv vurdere sagen.

Teleindustrien er ikke bekendt med anmeldelsen

Det var baggrunden for politianmeldelsen. Vi har selvfølgelig også bedt teleselskabernes brancheorganisation, Teleindustrien, om en kommentar til politianmeldelsen. Det er nemlig normalt Teleindustrien, som udtaler sig på vegne af telebranchen.

Ifølge Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, så er han ikke bekendt med politianmeldelsen. I en e-mail til MereMobil.dk udtaler han:

-“Vi har ingen kendskab til en politianmeldelse. Hvis der er en sådan, så har vi tillid til, at politiet håndterer det”.

Samtidig pointerer Jakob Willer, at med den forventede udbygningen af 5G de kommende år, så vil der blive etableret cirka 15 procent flere antennepositioner, hvilket alt andet lige medfører en større effekttæthed. 

– “Teleselskaberne har fokus på at sikre, at de regler, rammer og grænseværdier der er fastsat overholdes. Det gælder uanset, hvilke teknologier, der anvendes. I praksis viser målinger, at vi er meget langt fra de fastsatte grænseværdier – også når 5G tages i brug,” slutter Jakob Willer.

Teleindustrien brancheorganisation tager altså politianmeldelsen med ro.

Som altid henviser vi på MereMobil.dk til Sundhedsstyrelsen, som er myndigheden med den faglige ekspertise på området. Styrelsen har en hjemmeside omkring emnet.

Vi kan også anbefale at lytte til serien “Frygten for 5G” som DR har udgivet. Programmet i fem episoder går i dybden med de mange konspirationer, der hersker omkring 5G-mobilnettet.

BLIV OPDATERET: Synes du dette var spændende læsning? Modtag de seneste nyheder gratis i indbakken hver mandag, onsdag og lørdag. Tilmeld dig gratis her! Afmeld når du har lyst.


Mere til historien

Hvis du er bekymret over 5G, så anbefaler vi dette blogindlæg skrevet af Petar Popovski, der er ingeniør i elektronik ved Aalborg Universitet. I artiklen forklarer Petar, hvorfor han ikke er særligt bange, selvom han arbejder med mobilkommunikation. Men han er selvfølgelig også en del af teleindustrien, så det skal han jo sige.

Få hurtigt 5G-internet netop nu med 30 dages prøvetid

Er 5G-internet godt nok? Teleselskaberne er klar med gode tilbud og nogle lader dig endda afprøve 5G-internet i 30 dage.

(mere…)
Alt det du ikke vidste om 5G-internet til hjemmet

PODCAST: Er 5G lige så godt som fiber? Lyt med når jeg fortæller de fascinerede detaljer om 5G-mobilnettet.

(mere…)
5G vs fiber – mine oplevelser

PODCAST: Internet i hjemmet. Skal det være 5G eller fiber? Og virker 5G-internet ordentligt? Hør om mine erfaringer.

(mere…)
Teleselskaber lægger op til megafusion

De danske teleselskaber står foran store investeringer i forsyningssikkerhed og kritisk infrastruktur, mener topchef.

(mere…)
Mobilmaster spår om antallet af danskere på Christiansborg Slotsplads

I går fik Danmark en ny regent og mobilmasterne har hjulpet med, at finde antallet af danskere, der var mødt op på Christiansborg Slotsplads.

(mere…)
iPhone 15-modellerne scorer højt på download

En dataindsamling fra Ookla bekræfter en væsentlig download-forbedring for iPhone 15-serien.

(mere…)
Subscribe - få opdateringer på tråden
Notify of
68 Kommentarer
Ældste
Nyeste
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Kom et skridt foran
Vil du være fuldt opdateret på de seneste nyheder, anmeldelser samt trends og tendenser i mobilbranchen? Få de seneste vurderinger først i vores nyhedsbrev.
Gå til tilmeldingssiden
Vi dækker den bærbare teknologi – smartphones, tablets, smartwatches, forbrugerstof og bringer baggrundshistorier og guides. MereMobil.dk har en ambition om at være den primære kilde at gå til, hvis du ønsker viden om branchen, der hver dag har enorm betydning for os alle.
© 2024 MereMobil.dk. Alle rettigheder forbeholdt.
magic-wandarrow-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram