Dårligt mobilsignal på landet - et kig på fakta

Baggrund: Indbyggere på landet oplever afbrudte mobilsamtaler. Der har fået KL op i det røde felt. Vi går bag om sagen med dårligt mobilsignal på landet, og ser på fejlraterne hos teleselskaberne.

Mobilmast telemast

Mobilmast i Jylland (Foto: MereMobil.dk)

 

Hver tredje beboer i landområderne har, ifølge en YouGov undersøgelse, problemer med dækningen på mobiltelefonen. Mange føler sig ikke trygge ved, at kunne gennemføre nødvendige taleopkald. Det mener Kommunernes Landsforening (KL) og Landdistrikternes Fællesråd er utilfredsstillende, og de kræver derfor politisk handling nu. Det skriver KL i nyhedsbrevet Momentum.

Kommunernes Landsforenings undersøgelse omkring mobildækning

Kommunernes Landsforenings undersøgelse omkring mobildækning

YouGov har gennemført undersøgelsen for Kommunernes Landsforening blandt 2.527 danskere mellem 18-74 år, som har en mobiltelefon. Undersøgelsen fandt sted mellem den 12. og 24. februar 2015. Det fremgår ikke, hvad den statistiske usikkerhed ved undersøgelsen er, og det fremgår ej heller, hvordan respondenterne er fordelt mellem land- og byområder.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 29 procent af danskerne på landet indenfor den seneste måned har oplevet ikke at kunne gennemføre en telefonsamtale på deres bopæl på landet, mens det samlede tal for både land- og byområder er 13 procent. Undersøgelsen viser intet om, hvilke selskaber de adspurgte har benyttet, men det er en velkendt sag, at landområderne dækkes forskelligt fra teleselskab til teleselskab.

- Podcast #24: Bag om antennerne i smartphones

-"Det er bare ikke godt nok. Selskaberne siger én ting om deres dækning, men folks oplevelse er desværre en helt anden. Det kan godt være, at der de fleste steder er ét selskab, som har en udmærket dækning, men man kan jo ikke forlange af folk, at de skal have tre-fire forskellige abonnementer for at kunne tale i telefon. Og det er et stort livsindgreb i disse tider, at man ikke kan være sikker på en ordentlig forbindelse. Det kan medvirke til, at folk flytter væk," udtaler Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, til Momentum.

Mange beboere på landet er ifølge undersøgelsen også utrygge ved, om mobildækningen er god nok til f.eks. opkald til vagtlægen. Hele 61 procent af de adspurgte respondenter i landområderne føler sig således ikke trygge sammenlignet med over 80 procent i byområder.

Forskel på følelser, hukommelse og statistik?

Chancen for at gennemføre et taleopkald på de danske mobilnetværk ligger normalt tæt på 99 procent, og undersøgelsens resultater er derfor ret bemærkelsesværdige, hvis henholdsvis 29 af beboerne på landet og 13 procent af alle danskerne hver måned oplever så store problemer, at taleopkald helt fejler. Men en ting er følelser og hukommelse, noget helt andet er hvad statistikken siger. Så hvordan ser virkeligheden ud på den anden side af bordet?

På MereMobil.dk har vi spurgt Telia, Telenor, TDC og 3 omkring deres fejlrater, som teleselskabernes netværksfolk har en udførlig statistik over. Hver gang et telefonopkald fejler ved oprettelse af forbindelsen eller under opkald, så bliver dette nemlig registreret hos ens teleselskab. Denne statistik benyttes til at optimere mobilnetværket og planlægge nye fremtidige mobilmaster. Rent teknisk tales der om Call Setup (succes) og Call Drop (failure).

Et Call Setup er, hvis opkaldet går igennem. Hvis opkaldet ikke går igennem skyldes det f.eks. manglende mobildækning eller manglende kapacitet på mobilnetværket. Oftest opgøres hvor mange procent af opkaldene som gennemføres uden problemer - jo højere tal desto bedre.

Call Drop er hvor opkaldet bliver afbrudt i løbet af samtalen - noget mange nok har prøvet, hvis de benytter telefonen i bilen eller toget, hvor Call Drop antallet ofte er noget højere, da man bevæger sig fysisk rundt, og telefonen derfor skifter mellem flere mobilmaster. Call Drop opgøres normalt i hvor mange procent af opkaldene som fejler  - jo lavere tal desto bedre.

Telia oplyser, at Call Setup den 9. marts 2015 lå på 99,3 procent på selskabets 2G netværk, mens tallet var helt oppe på 99,8 procent på selskabets 3G netværk. Call Drop var nede på 0,3 procent fordel over begge netværk.

Det skal bemærkes, at forskellen mellem 2G og 3G kan forklares med, at de fleste telefoner altid vil forsøge at gennemføre opkaldet via 3G, hvis det er muligt. Hovedparten af taleopkaldene foregår i dag over 3G, og telefonerne falder kun tilbage på 2G hvis forholdene kræver det. En del 2G-opkald vil derfor være under markant værre netværksforhold end 3G opkaldene.

Hos teleselskabet 3 ligger Call Setup på mere end 99,85 procent og Call Drop på under 0,8 procent af alle opkald.

Telenor har en endnu mere specifik statistik, som klart viser forskellen mellem land og by fordel på de forskellige teknologier. Tallene er for perioden 1/1-2015  til og med uge 10 - 2015.

 Telenor Call Drop
Call Setup 2GCall Setup 3G
Landområder (Rural)0,45 %99,20 %99,85 %
Byområder (Urban/suburban)0,30 %99,20 %99,87 %
Total0,38 %99,20 %99,86 %

 

Hos TDC er de nyeste tal fra januar, hvor TDC stadigvæk arbejdede på deres nye mobilnetværk. Call Drop lå på under 0,5 procent og Call Setup på over 99,5 procent.

TDC gør samtidig opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er udtryk for, hvor mange kunder, der har oplevet drop (tabte opkald). TDC har ingen statistik på, hvordan de tabte opkald fordeler sig per kunde, og i teorien kunne det jo være én kunde, der havde oplevet alle drops.

Staten skal på banen

Formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Damm, mener, at staten skal stille nogle skrappere krav, så teleselskabernes bruger hinandens netværk i områder hvor de ikke selv har fuld dækning. Samtidig opfordre han til, at der indføres fri roaming, så borgere i områder med mobildækning selv kan vælge det netværk, der har den bedste mobildækning. Fri roaming kender mange danskere fra udlandet, hvor man frit kan kan vælge mellem alle de tilgængelige mobilnetværk.

Kommunernes Landsforenings undersøgelse omkring mobildækning

Kommunernes Landsforenings undersøgelse omkring mobildækning

-"I den nye aftale forpligtes teleselskaberne ikke til at indgå samarbejder. De opfordres kun til at indgå aftaler på frivillig basis. Men det er ikke ambitiøst nok. Nogle af de huller, der ses i dækningen i landdistrikterne, vil kunne lukkes med fri roaming. Derfor ønsker KL, at Folketinget hurtigst muligt sikrer fri roaming i områder med problematisk dækning," siger Martin Damm til Momentum.

Af Momentums undersøgelse fremgår det ikke, at de danske teleselskaber allerede i dag samarbejder på en række områder omkring f.eks. etablering af nye mobilmaster og driften af f.eks. nødstrøm. Teleselskaberne er dog underlagt visse begrænsninger i deres licensvilkår (tilladelser til at benytte bestemt frekvensområder), som gør det besværligt - hvis ikke umuligt - at dele al infrastruktur, antenner osv.

Ligeledes kan fri roaming faktisk medføre dårligere mobildækning i udkantsområderne, da fri roaming fjerner incitamentet for teleselskaberne for at levere bedre dækning end konkurrenterne. Hvorfor skulle teleselskab A opsætte en ny dyr mobilmast i et landområde, hvis konkurrenten teleselskab B allerede dækker en del af landområdet nogenlunde?

Socialdemokraternes teleordfører, Karin Gaardsted, er derfor ikke overraskende uenig med Martin Damm. Hun udtaler til Momentum:

-"Vi skal huske, at det er private investeringer. Vi har valgt i Danmark, at det ikke er det offentlige, der lægger bredbånds- og mobildækning ud, men teleselskaberne. Det er private selskaber, og de har jo investeret tocifrede milliardbeløb over en årrække, og de penge er vi så blevet fri for at skulle bruge af skatteborgernes penge. Derfor skal vi være en smule forsigtige og helst indgå aftalen i et samarbejde med teleselskaberne, og det vil vi gå efter. For det vil kunne løse rigtig meget."

- Podcast #23: Telebranchen bag facaden

Socialdemokraternes teleordfører udtaler endvidere:

- "Vi opfordrer stærkt kommunerne til, at de også stiller lokale krav, når de laver aftaler med teleselskaber for at få dækket de offentlige institutioner med IT og tele. Det er kommunerne, der ved, hvor de har behov for at få ekstra dækning."

Den opfordring følger Faxe Kommune allerede på bredbåndsområdet, ifølge borgmester Knud Erik Hansen (S). Borgmesteren, der selv oplever problemer med mobildækningen omkring sit sommerhus på Møn, tror dog ikke, at man kan nå den fulde mobildækning, selv om man opnår en aftale om fri roaming mellem samtlige teleselskaber.

-"Der vil stadig være nogle huller, og der mener vi, at staten bør anvende nogle af indtægterne fra salg af licenser til at lave passiv infrastruktur på den måde, at det offentlige sætter master op de steder, hvor det ikke kan ske ad kommerciel vej, så vi får en 100 procents dækning."

Hvad siger Teleindustrien?

Nu er det ikke første gang Kommunernes Landsforening og Landdistrikternes Fællesråd gør sig kloge på komplicerede tekniske emner, og påpeger problemer med bredbånd og mobildækningen i landområderne, og derfor har vi spurgt Teleindustriens direktør Jakob Willer, om telebranchens syn på sagen på baggrund af den nye undersøgelse.

Hvad mener Teleindustrien om Momentums undersøgelse?

- "Det er godt at undersøge og inddrage brugernes erfaringer. Men der er også elementer, som er nødvendige at forholde sig kritisk til f.eks. forskellene mellem indendørs og udendørs dækning og valg af mobiltelefon, som har stor betydning for oplevelsen af dækning. Vi undersøger også selv kvaliteten ude i selskaberne, som det er interessant at sammenholde KLs resultater med."

De resultater Jakob Willer nævner, har vi omtalt tidligere i denne artikel.

Er det realistisk at dække 100 procent af landet, som borgmester Knud Erik Hansen mener kan lade sig gøre ved, at det offentlige opsætter master?

- "100 % er ikke realistisk. Vi har en rigtig god mobildækning i Danmark, og der bliver hvert år investeret mange penge i udbygning. Vi erkender fuldt ud, at der er steder, hvor dækningen skal forbedres. Det er typisk steder, hvor der ikke bor så mange. Vi samarbejder derfor også gerne med det offentlige om at nå ud – hvor markedet ikke rækker. Der er gode muligheder med både dækningskrav i forbindelse med auktioner, dækningskrav ved offentligt indkøb og konkret samarbejde om master i områder med manglende dækning. Vi er parate til at tage vores del af ansvaret og drøfte yderligere modeller for samarbejde. Udfordringen er at finde modeller, der rammer præcis der, hvor der ikke er udsigt til, at markedet sikrer dækning, så man undgår at fortrænge private investeringer i markedet. Kommunerne og KL bør sætte fuldt fokus på, hvordan de sammen med os kan understøtte udrulningen af den digitale infrastruktur, reducere omkostninger og fjerne barrierer. "

Tidligere har Kommunernes Landsforening været efter teleselskaberne for generelt manglende mobildækning. Nu ser det ud til at klagen er ændret til, at det er urimeligt, at danskerne ikke kan forvente samme mobildækning hos alle teleselskaber. Hvorfor har vi ikke fri roaming mellem de forskellige mobilnetværk i Danmark?

- "Det er noget, der i givet fald aftales kommercielt mellem selskaberne. Vi har i dag eksempel på roamingaftale mellem 3 og TDC.  Endvidere har Telia og Telenor slået nettene sammen. Det vigtige er, at det sker kommercielt og frivilligt – og ikke ved tvang eller pres."

Men hvorfor er teleselskaberne imod forslaget? Teleselskaberne forsætter vel deres udbygning af nye mobilmaster uændret, uanset om der indføres fri roaming?

- "Hvis et selskab tvinges til at dele enhver dækningsforbedring med sine konkurrenter vil det fratage dem ethvert incitament til at investere. Det vil sætte udviklingen helt i stå."

Hele undersøgelsen fra Kommunernes Landsforening med yderligere infografik kan ses her.

Mere til historien

En mulig løsning på manglende indendørs dækning er lige på trapperne. I det store udland udruller teleselskaberne Voice over Wi-Fi (VoWiFi), som flytter samtaler fra teleselskabernes makro-netværk til ens eget Wi-Fi netværk. Derved beror indendørsdækningen kun kvaliteten af ens egen Wi-Fi netværk i hjemmet. VoWifi kræver dog Voice over LTE, som de danske teleselskaber først lancerer i løbet af 2015, og at teleselskaberne tilbyder servicen.

Skal droppe Huawei-udstyr i fibernet

TDC Net må ikke længere anvende Huawei-udstyr i deres fibernet.

(mere…)
Så godt virker 5G internet fra Telia

TEST: Internet til hjemmet via 5G-router uden teknikerbesøg og gravearbejde. Lovende! …men virker det? Det har vi testet.

(mere…)
Hvornår lukker 2G-mobilnettet?

OVERBLIK: Hvad sker der med 2G? Hvornår lukker teleselskaberne for 2G-mobildækningen?

(mere…)
Ny antennetest 2023: Her er de bedste telefoner til data og samtaler

En ny uafhængig antennetest konkluderer, hvilke telefoner der er bedst, når du skal på nettet eller tale i telefon.

(mere…)
Hvilken smartphone har en god antenne og giver bedst dækning?

BAGGRUND: Hvilken telefon har den bedste antenne og leverer bedst dækning på data og tale?

(mere…)
Har du sat biffen på standby?

En ny undersøgelse viser, ifølge en tv-markedets store spillere, at vi hellere vil streame film og serier end gå i biografen.

(mere…)
Subscribe - få opdateringer på tråden
Notify of
13 Kommentarer
Ældste
Nyeste
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Kom et skridt foran
Vil du være fuldt opdateret på de seneste nyheder, anmeldelser samt trends og tendenser i mobilbranchen? Få de seneste vurderinger først i vores nyhedsbrev.
Gå til tilmeldingssiden
Vi dækker den bærbare teknologi – smartphones, tablets, smartwatches, forbrugerstof og bringer baggrundshistorier og guides. MereMobil.dk har en ambition om at være den primære kilde at gå til, hvis du ønsker viden om branchen, der hver dag har enorm betydning for os alle.
© 2023 MereMobil.dk. Alle rettigheder forbeholdt.
magic-wandarrow-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram