Sådan er du dækket: Hvis skolens iPad går i stykker

0

TIP: Har skolen udlånt iPads eller andet IT-udstyr til eleverne, er reglerne yderst komplicerede, hvis skolens iPad går i stykker. Sådan dækker forsikringen.

Forsikring: Skolens iPad går i stykker
iPad Air og iPad Mini (Foto: Apple)

Den første kommune i Danmark, der udleverede iPads, til alle skoleelever var Odder. Efter det første år måtte 15 procent af de udleverede enheder til reparation.

Netop risikoen for skader på skolens udstyr gør mange forældre betænkelige. For hvem skal dække hvis skolens iPad går i stykker?

Helt firkantet sagt er det skolens ansvar ved hændelige uheld og forældrenes ansvar, hvis eleven ødelægger udstyret med vilje. Men pas på! For der er mange krinkelkroge, vurderinger og undtagelser.

MereMobil.dk har sammen med brancheorganisationen Forsikring og Pension udarbejdet en række forsikringsråd til forældre, som takker ja til, at deres børn kan låne IT-udstyr af skolen.

1. Uheld: Hvis skolens iPad eller andet IT-udstyr går i stykker

Ved hændelige uheld, hvor der ikke er noget at bebrejde eleven, kan forældrene ikke gøres erstatningsansvarlige overfor skolen. Skolen skal selv dække disse skader.

2. Eleven har ødelagt udstyret med vilje

Er der tale om en forsætlig skade, at eleven har ødelagt udstyret med vilje – eller, hvis eleven har handlet groft uagtsomt, er der to forhold der gør sig gældende alt efter, om skolen eller kommunen har tegnet en forsikring.

Her skal du være opmærksom på, at skolerne i praksis ikke har forsikringer, der dækker disse skader.

Skolen har forsikring

Har skolen (eller kommunen) tegnet en forsikring bliver forældrene kun erstatningsansvarlige, hvis eleven har ødelagt udstyret med vilje. Har eleven handlet forsætligt kan der dog i nogle tilfælde ske en lempelse af elevens ansvar, så forældrene ikke skal betale den fulde erstatning.

Har barnet handlet groft uagtsomt vil skader være dækket af familiens indboforsikring, men typisk kun i en afgrænset periode, som oftest er sat til 30 dage fra udlånets start.

Er der blevet handlet simpelt uagtsomt, som følge af hændeligt uheld, skal skolens forsikring dække – såfremt de har en sådan, hvilket oftest ikke er tilfældet.

Hvis skolen ikke har forsikring

Såfremt skolen (eller kommunen) ikke har tegnet en forsikring, hvilket er det mest almindelige, bliver eleven og forældrene erstatningsansvarlige, hvis barnet har ødelagt udstyret med vilje eller uagtsomt (både simpelt og groft uagtsomt).

Familiens indboforsikring dækker ikke, hvis der er handlet med forsæt.

Er der derimod handlet simpelt eller groft uagtsomt, er skaden dækket af ansvarsdelen i indboforsikringen. Igen gælder reglen om en afgrænset periode, som oftest er de første 30 dage.

3. Tyveri: Skolens iPad bliver stjålet

Bliver skolens iPad stjålet vil familiens forsikring typisk dække lånte genstande, men igen kun i en kortere periode efter udlånets start. Efter denne periode, der typisk er 30 dage, vil der ingen forsikringsdækning være.

Ikke forskel på bøger og iPads

Nogle skoler forsøger at lægge hele ansvaret for udlånt udstyr over på elever og forældre, men ifølge organisationen Skole og Forældre, er dette ikke i overensstemmelse med en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden udtalte blandt andet, at eleven må komme med en plausibel og overbevisende forklaring på, at en bog er gået tabt på hændelig vis, hvis eleven skal kunne fritages for ansvar.

Skole og Forældre mener ikke ansvaret er anderledes hvad enten skolen udleverer bøger, iPads eller andet materiale.

– ”Jeg kan ikke se nogen grund til, at retstilstanden for et hændeligt uheld eller bortkomst skulle være forskellig fra en matematikbog til en iPad. Jeg kan heller ikke mindes, at en elev har fået en regning for at tabe en kolbe i fysiktimen,” lyder det fra Mette With Hagesen, formand for Skole og Forældre.

Undervisningen er vederlagsfri i Danmark, ifølge loven, og Mette With Hagesen mener derfor heller ikke, at kommunerne kan opkræve depositum for udlån af udstyr eller kræve, at forældrene af egen lomme betaler for programmer eller applikationer.

Tjek skolens forsikring

Inden man som forældre takker ja til låneudstyr fra skolen bør man undersøge, om skolen har en forsikring, der dækker det udlånte materiale, lyder det fra Forsikring og Pension.

Brancheorganisationen mener desuden, at skolebestyrelserne skal drøfte spørgsmålet, der som det fremgår her, er yderst kompliceret.

Sådan er du dækket: Hvis barnets iPad går i stykker på skolen

Kontakt eget forsikringsselskab

Som det fremgår af svarene fra Forsikring og Pension dækker indboforsikringen typisk kun i de første 30 dage af udlånet.

Efter de 30 dage er det meget forskelligt, hvordan de forskellige selskaber håndterer dette.

Derfor er vores gode råd, at kontakte sit forsikringsselskab for at være helt sikker på, hvordan dækningen er hos netop dit selskab.

Forsikring og Pension opfordrer til, at man altid beder om en skriftlig bekræftelse fra forsikringsselskabet på den dækning der er aftalt, for at være helt sikker på betingelserne er korrekt forstået fra begge sider.

Mere til historien

Hvis IT-udstyret ikke er skolens men elevens eget gælder andre regler. I begge situationer vil det enkelte forsikringsselskab kunne svare på, hvordan du er dækket.

Subscribe - få opdateringer på tråden
Notify of
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer